31 mei 2018

Nieuwbouwplannen Clara Feyoena Heem

Er komt nieuwbouw voor het huidige Clara Feyoena Heem. Op 30 mei kregen de formele adviesorganen de bouwplannen gepresenteerd. Zij hebben een maand de tijd om hierover te adviseren.

Met een steekwagen vol bakstenen lieten Hilda Smit, Iris Harbers en Ina Gerrits zien en horen wat de medewerkers van Clara Feyoena Heem belangrijk vinden voor de nieuwbouw. Bewoners moeten kunnen wonen in een veilige en vertrouwde, groene omgeving, die goed is afgestemd op de behoeften van mensen met dementie. Zij vroegen de adviesorganen ook een steentje bij te dragen en kort en krachtig te vertellen wat zij belangrijk vinden.

Cliëntenraad: “Een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en gelukkig kan zijn.”
Ondernemingsraad: “Dat medewerkers met veel plezier in een mooie omgeving kunnen werken, samen met cliënten en familie .”
Raad van Bestuur: “Een behaaglijke en prettige leefomgeving voor onze bewoners.”
Verpleegkundige en Verzorgende Staf: “Dat verpleging en verzorging goede kwaliteit van zorg kun leveren.”
Wijkmanager: “Laagbouw en binnentuinen heel belangrijk.”