01 juni 2018

Vitaliteit staat centraal bij voorlichting stomadrager

Wat kun je doen om zo vitaal mogelijk te blijven en hoe doe je dat als drager van een stoma?

Woensdag 13 juni van 10.00 – 12.00 uur organiseren de stomaverpleegkundigen van de Saxenburgh Groep in samenwerking met de Nederlandse Stomavereniging en andere deskundigen weer een koffieochtend voor stomadragers. Het thema vitaliteit staat dan centraal. Behalve adviezen hierover, geven zij ook antwoord op andere stoma-inhoudelijke vragen. De bijeenkomst is vooral ook een gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten in een ongedwongen sfeer. De Koffieochtend vindt ditmaal plaats in het Vechtgenotenhuis in Ommen, Beerzerweg 5d. Deelname is gratis. Opgave vóór 11 juni via info.convatec@convatec.com of telefoon (0800) 022 44 44 (gratis) of via stomapoli@sxb.nl of telefoon (0523) 27 68 18.