11 juni 2018

Oud kinderarts Cor Blok opent nieuwe polikliniek kindergeneeskunde "Saxenburg Groei"

In de feestelijke "Week van de Kindergeneeskunde" werd op woensdag 6 Juni jl. de nieuwe polikliniek kindergeneeskunde "Saxenburgh Groei" geopend. De nieuwe kinderpoli biedt een kindvriendelijke omgeving die in niets doet denken aan een ziekenhuis. De opening werd verricht door de nestor van de kindergeneeskunde; Dokter Blok, samen met de eerste patiënt op onze nieuwe poli, Liese.

In de vriendelijke woorden door dr. Immink  gericht aan dokter Blok en alle aanwezigen werd benadrukt dat kindergeneeskunde wezenlijk is voor de regio en gelukkig kan terugzien op een lange traditie en op zo'n dag uitziet naar een goede toekomst. De nieuwe kinderpoli biedt goede mogelijkheden om samen te werken rond het zieke kind en het doel is de kinderen zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te houden en zo te laten groeien. De kinderfysiotherapeuten, orthopedagogen, diëtiste en verpleegkundigen gaven deze middag blijk van hun betrokkenheid en vaardigheden.

Onder het genot van het zonnetje werd genoten van ijsjes, buitenspelletjes en werden de kinderen geschminkt. Vervolgens bleek er een groot enthousiasme voor het berenziekenhuis dat georganiseerd werd door de co-assistenten (artsen in opleiding). 's Avonds was er een goed bezochte publiekslezing door mevr. Haijer over het belang van spelen voor een gezonde groei en ontwikkeling. "Al met al kijken we terug op een geslaagde Week van de Kindergeneeskunde" aldus de kinderartsen.