26 juni 2018

De wijkverpleegkundige is altijd in de buurt

Thuis blijven wonen in de vertrouwde omgeving: dat is wat veel ouderen het liefste willen. Soms is daar hulp bij nodig. Op dat moment komt Saxenburgh Thuis in beeld. Wijkverpleegkundige Marije Mennink vertelt over haar werk.

“Meestal is het de cliënt zelf die ons vraagt om langs te komen om mee te kijken welke vorm van zorg er nodig is. Het gebeurt ook dat de huisarts of het ziekenhuis belt of dat de familie contact met ons opneemt. Bijvoorbeeld als iemand na een operatie thuis tijdelijk hulp nodig heeft. Ik kom dan bij de cliënt thuis voor een intake en kijk samen met de cliënt en eventuele mantelzorger welke zorg er nodig is. Na deze intake komt ons team in actie. Dat kan variëren van huishoudelijke hulp en ondersteuning bij persoonlijke verzorging tot alarmopvolging en complexe verpleegkundige zorg.

Mevrouw Odink


Ik denk bijvoorbeeld aan mevrouw Odink. Zij is 73 jaar en heeft al jaren diabetes. Sinds kort heeft de medicatie onvoldoende effect en moet zij overgaan op het spuiten van insuline. Om te zorgen dat mevrouw Odink zelfstandig de insuline gaat spuiten en de bloedsuikerwaarden kan bepalen, hebben we een zorgplan opgesteld. De medewerkers van het zorgteam van Saxenburgh Thuis geven uitleg over het insuline spuiten en instrueren mevrouw hoe zij dit kan doen. Langzamerhand doet mevrouw steeds meer zelfstandig onder toezicht van ons. Na korte tijd kan zij zich zelfstandig redden en kunnen we de zorg afsluiten. Voor mij is dat altijd weer een mooi moment: als iemand zichzelf weer
kan redden en blij is met die zelfstandigheid.”