09 juli 2018

Saxenburgh Groep van start met MijnSaxenburgh

Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg ging op maandag 9 juli om 09:30 uur officieel van start met het online patiëntendossier MijnSaxenburgh. Patiënt en oud medewerkster Mirjam Wanders heeft het portaal namens de werkgroep officieel geopend.

MijnSaxenburgh is een veilige digitale omgeving, waarmee het mogelijk is om vanuit huis via DigiD inzage te krijgen in het eigen dossier. Het portaal heeft verschillende mogelijkheden. Naast het raadplegen van de eigen gegevens kunnen er op korte termijn realtime uitslagen worden bekeken, op sommige poliklinieken e-consults worden ingepland en afspraken worden gemaakt.

Al in december startte een werkgroep met onder andere patiënten, artsen, verpleegkundigen en ICT’ers met de voorbereidingen voor MijnSaxenburgh. Roy Stokvis: “Zorgverleners en patiënten hebben samen om tafel gezeten om te bepalen welke gegevens getoond moeten worden op het patiëntenportaal. Ook is er hard gewerkt om de techniek op orde te krijgen, zodat we patiënten een veilige omgeving kunnen bieden.”

Online inzage van gezondheidsgegevens heeft veel te bieden voor patiënten, zorgverleners en de interactie tussen beiden. Door onlineinzage kunnen patiënten zich beter op het consult voorbereiden en voelen zij zich meer betrokken bij hun gezondheid en de zorg.

Het portaal is 24 uur per dag, zeven dagen per week, thuis of onderweg te raadplegen. Meer weten? Ga naar saxenburgh.nl en klik op MijnSaxenburgh. Patiënten van de Saxenburgh Groep kunnen er vanaf heden gebruik van maken.