08 augustus 2018

Poli onderzoekt oorzaken geheugenklachten

Wie bij zichzelf of een naaste geheugenklachten signaleert, denkt al snel aan een vorm van dementie. Op de geheugenpoli van de Saxenburgh Groep onderzoekt Leonie Meindertsma of de klachten verband houden met dementie of dat er een andere oorzaak is.

Leonie werkt als verpleegkundig specialist geriatrie op de geheugenpoli. Samen met de geriaters doet zij onderzoek naar de oorzaak van geheugenklachten. “Geheugenklachten kunnen heel verschillende oorzaken hebben. Zo kunnen andere ziektebeelden of medicatie invloed hebben op het geheugen. Op de geheugenpoli doen we niet alleen geheugentesten, maar brengen ook de algemene gezondheid, de stemming en de medicatie in kaart. Juist doordat we het gehele functioneren onderzoeken, kunnen we ontdekken waar de oorzaak van de geheugenklachten ligt.”

Ontregelde diabetes

“Laatst kwam een man van 70 jaar op het spreekuur met forse geheugenproblematiek. Hij en zijn vrouw waren ernstig bezorgd. Na het uitgebreide onderzoek op de geheugenpoli bleek dat zijn diabetes ernstig ontregeld was en dat dit de oorzaak was van het probleem. Toen zijn suikerspiegel weer genormaliseerd was, waren zijn geheugenproblemen verdwenen.”

Casemanager dementie

“Als blijkt dat het geheugenprobleem te maken heeft met een vorm van dementie, dan maken we samen met de patiënt en de mantelzorgers een behandelplan. Hierbij krijgt de patiënt informatie over het ziekteproces en advies over het omgaan hiermee. Ook bespreken we of medicatie zinvol is en schakelen we vaak een casemanager dementie in. Die begeleidt de patiënt en zijn omgeving in het gehele proces en is het directe aanspreekpunt bij vragen.”

U kunt via uw huisarts een afspraak maken bij de geheugenpoli van de Saxenburgh Groep in Coevorden,Hardenberg en Ommen.