25 september 2018

Eerste stap gezet richting uitwisseling gezondheidsgegevens over de grens

Saxenburgh Groep ondertekent Intentie tot Samenwerking PIEZO Vijf ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben vorige week een Intentie tot Samenwerking ondertekend om het uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals over de grens mogelijk te maken. Eén van deze ziekenhuizen is het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg, onderdeel van de Saxenburgh Groep. De samenwerking onder de noemer PIEZO (Programma Implementatie Europese Zorgdiensten) moet in eerste instantie ervoor zorgen dat Nederlandse zorgprofessionals patiëntsamenvattingen kunnen ophalen over Europeanen die in Nederland ongeplande zorg nodig hebben. Dit moet bijdragen aan een betere communicatie tussen patiënt en zorgprofessional, een hogere kwaliteit van zorg en een snellere en efficiëntere dienstverlening.

Toenemende mobiliteit van burgers tussen de EU-landen maakt dat steeds meer mensen een beroep doen op zorg buiten hun eigen regio of land. Om uitwisseling van patiëntgegevens tussen landen mogelijk te maken werkt de Europese Unie met de lidstaten aan een internationale infrastructuur, de zogenaamde eHealth Digital Services & Infrastructure (eHDSI). Nederland sluit aan op dit stelsel van nationale contactpunten met een eigen landelijk contactpunt genaamd Nationaal Contact Punt voor eHealth (NCPeH). Via het NCPeH kunnen zorgprofessionals patiëntsamenvattingen digitaal gaan ophalen van patiënten uit EU-landen die in Nederland ongeplande zorg nodig hebben.

Toeristische regio
Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg staat in een toeristisch aantrekkelijke regio, dichtbij de grens met Duitsland. Er komen met name veel toeristen uit Duitsland genieten van het prachtige Vechtdal. Een ongeluk zit in een klein hoekje en een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis kan noodzakelijk zijn. Als de Saxenburgh Groep straks is aangesloten bij het NCPeH in Nederland, dan kan de SEH-arts van het Hardenbergse ziekenhuis binnen enkele minuten beschikken over een patiëntensamenvatting van de ongelukkige buitenlandse toerist. Zo kan de arts de achtergrond en status van de toerisst beter begrijpen en de behandeling beter bepalen.

Innnovaties
Kinderarts Karin Zwager is als coördinator medische innovaties nauw betrokken bij het project. "De Saxenburgh Groep springt graag in op innovaties die ten goede komen aan de mensen in onze regio. Wij willen graag vooraan mee in deze Europese ontwikkelingen. Het is van belang voor goede zorg voor patiënten uit Europa. Het komende jaar gaan wij werken aan de aansluiting op het NCPeH. Het doel is om hier over één jaar mee te kunnen werken."

De vijf ziekenhuizen (Saxenburgh Groep, Erasmus MC, Maastricht UMC+, ZorgSaam en Spaarne Gasthuis) Na een succesvolle implementatie kunnen overige ziekenhuizen en zorgorganisaties aansluiten.
Het Ministerie van VWS heeft ICTU en Nictiz de opdracht gegevens om het programmabureau PIEZO in te richten. Het programmabureau verzorgt het opzetten van een NPCeH en begeleidt de ziekenhuizen met aansluiting daarop. Dit programma loopt tot september 2021.