02 oktober 2018

Stoptober van start! Rookvrije generatieblog 1 Jaco van den Hoek

Stoptober is de maand waarbij er extra aandacht wordt besteed aan het stoppen met roken. Maar het ontmoedigen van het rookgedrag neemt steeds grotere vormen aan en staat momenteel het gehele jaar op de agenda van de landelijke en gemeentelijke politiek.

Wordt Groningen de eerste rookvrije stad? Worden de verkooppunten sterk gereduceerd en wat gebeurd er in het proces tegen de tabaksindustrie? Kortom het nieuws staat bol van activiteiten die er uiteindelijk toe zouden moeten leiden dat er een rookvrije generatie gaat komen. Door de rookmogelijkheden drastisch in te perken, de prijs van tabak te verhogen (Waarbij de meeropbrengsten voor het rijk gaan naar de gezondheidszorg) en in te zetten op meer bewustwording van de (nog niet) rokende jeugd, zal er in mijn ogen uiteindelijk een kentering gaan komen. Vele kleine stapjes zijn inmiddels uitgegroeid tot serieuze passen de goede kant op.

Succes aan diegenen die Stoptober aangrijpen als moment om te stoppen, maar daarna mag natuurlijk ook!

Met vriendelijke groet,

Jaco van den Hoek.