29 oktober 2018

Cliëntenraad Saxenburgh Groep organiseert informatieavond nieuwbouw ziekenhuis

De Cliëntenraad van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis organiseert in samenspraak met de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep een informatieavond voor inwoners van Slagharen, De Krim en Lutten. Zij zullen vertellen over de functie van de Cliëntenraad en willen graag horen wat er leeft bij de inwoners in de regio.

Het thema van de avond is de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg. Behalve de vorderingen van de bouw zal ook een nieuwe manier van werken en daarmee een andere manier van zorgverlening belicht worden. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 november in Het Kronkelhonk in Slagharen en begint om 19.30 uur.

Het nieuwe medisch centrum wordt compact en duurzaam en biedt een compleet pakket aan medisch specialistische zorg voor de inwoners van het Vechtdal en Zuidoost Drenthe, inclusief Intensive Care, Spoed Eisende Hulp en verloskundige zorg. Deskundigen van het bouwteam vertellen op 8 november over het bouwproces, duurzaamheid en inrichting van het nieuwe ziekenhuis. Zorgprofessionals vertellen over de veranderende zorgverlening in het nieuwe ziekenhuis, zoals digitaal aanmelden voor een polikliniekbezoek, online inzage in het medisch dossier en digitaal afspraken maken.

Karin Kerkhof is als programmamanager van de Saxenburgh Groep belast met zorginhoudelijke processen in het nieuwe ziekenhuis. Zij licht toe: “Een compact ziekenhuis wil zeggen dat we met minder vierkante meters en minder bedden meer patiëntenzorg gaan bieden. Dit realiseren we door flexibel gebruik te maken van de ruimten, anders te werken en activiteiten daar waar mogelijk - in overleg met de huisartsen – zoveel mogelijk te verschuiven naar de eerste lijn.”

Gratis toegankelijk
De Cliëntenraad van het ziekenhuis zal de aanwezigen informeren over hoe zij de belangen van de patiënt vertegenwoordigt nu - en op weg naar een nieuw ziekenhuis. Ook wil zij graag de mening horen van de inwoners over de zorgontwikkelingen, welke ideeën er bij hen leven en waar de Cliëntenraad aan zou moeten denken.
De informatieavond van donderdag 8 november is gratis toegankelijk. Vanaf 19.30 uur is er een inloop met koffie. Het programma start om 19.45 en eindigt rond 22.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in Het Kronkelhonk, Kronkelweg 2 te Slagharen.