16 november 2018

Open dag dagbesteding en najaarsmarkt in Zorgcentrum ’t Welgelegen

De Saxenburgh Groep organiseert op vrijdag 30 november van 14.00 – 17.00 uur een open dag van dagbesteding De Vechtoever in combinatie met een najaarsmarkt in Zorgcentrum ’t Welgelegen in Gramsbergen. De markt vindt plaats in het wijksteunpunt van het zorgcentrum.

Tien jaar geleden is de Saxenburgh Groep gestart met De Vechtoever in Gramsbergen. Deze dagbesteding biedt zinvolle dagactiviteiten voor ouderen en is gericht op herstel en behoud van lichamelijke, psychische en/of sociale functies. Naast activiteitenbegeleiding worden er ook verschillende therapieën aangeboden, zoals fysio- en ergotherapie en logopedie. Ook kunnen cliënten psychosociale begeleiding ontvangen. Zowel mensen met langdurende lichamelijke klachten, als thuiswonende ouderen met lichte geheugenproblemen kunnen gebruik maken van de dagbesteding, mits in het bezit van een WMO indicatie.

Om het tienjarig bestaan van dagbesteding De Vechtoever te vieren organiseert de Saxenburgh Groep een feestelijk open huis op 30 november. De aanwezige medewerkers zullen eventuele vragen graag beantwoorden.

Najaarsmarkt
In Wijksteunpunt ’t Welgelegen kunnen buurtbewoners en cliënten van het zorgcentrum alle dagen binnenlopen voor een praatje, kopje koffie of spelletje. Regelmatig vinden er georganiseerde activiteiten plaats. Het staat iedereen vrij om langs te komen. Op vrijdag 30 november wordt het wijksteunpunt omgetoverd in een sfeervolle najaarsmarkt met diverse kramen met snuisterijen en lekkers.

Belangstellenden voor de open dag en de najaarmarkt zijn welkom tussen 14.00 en 17.00 uur. Adres: Zorgcentrum ’t Welgelegen, Voorstraat 2 in Gramsbergen