20 november 2018

Samenzijn in het Wijksteunpunt

Wijksteunpunt Nijenhaghen in Ommen is in 2012 gestart, als eerste van de Saxenburgh Groep. “Mensen uit de wijk en het woonzorgcentrum kunnen elkaar hier op laagdrempelige wijze ontmoeten.” Dat zegt coördinator Grea van de Beld.

Buurtbewoners weten het wijksteunpunt inmiddels goed te vinden. Het heeft zijn toegevoegde waarde meer dan bewezen. Elk woonzorgcentrum van de Saxenburgh Groep heeft intussen een eigen wijksteunpunt. Het is een plek voor samenzijn en vraagbaak voor zorgmogelijkheden in de buurt.

Grea: “Elkaar ontmoeten kan op veel manieren. Met activiteiten zoals bloemschikken of bingo, door samen warm te eten of een kopje koffie te drinken, of door alleen maar binnen te lopen. Dat kan altijd. Ook sluiten
wij aan bij georganiseerde buitenactiviteiten zoals de wandelvierdaagse of maken wij uitstapjes. Het gaat erom dat mensen zich welkom bij ons voelen en terugkomen. Dat doen wij met inzet van veel vrijwilligers, die
speciaal aandacht hebben voor nieuwkomers. Ik zie vriendschappen ontstaan tussen mensen die elkaar hier leerden kennen, hoe mooi is dat. En of ze nou in de wijk wonen of in het woonzorgcentrum, dat doet er niet toe. Het gaat erom dat mensen samen iets ondernemen. Er is hier zoveel mogelijk. En we staan altijd open voor nieuwe ideeën, al dan niet in samenwerking met andere welzijnsorganisaties.”

Mevrouw Reimink woont in de buurt. “Ik kom hier als er wat te doen is, rummikup, gymnastiek of zang. Dat deed ik al toen mijn man nog leefde. Hij heeft mij op het hart gedrukt om hiermee door te gaan en niet
alleen thuis te blijven zitten. Het is goed om onder de mensen te zijn. Thuis is er niemand die met je praat. Hier heb ik aanspraak. We praten over van alles. Het weer, de kinderen en soms zeggen we niks, omdat het spel zo spannend is. Als ik naar huis ga dan denk ik: Zo ik heb weer een gezellige middag gehad.”

Dat is precies wat Grea beoogt. “Als ik zie dat mensen elkaar opzoeken en ongedwongen samen zijn en plezier hebben, dan is mijn dag goed.” Wijksteunpunt Nijenhaghen, Patrijsstraat 2, in Ommen is dagelijks geopend. Voor meer informatie over de openingstijden, de activiteiten en het verkrijgen van de activiteitenfolder kunt u contact opnemen met Grea van de Beld: 06-11750227 / 0529-439133.