11 februari 2019

Europese dag van het Alarmnummer 112

Vandaag, 11 februari ook wel 11-2 is het de Europese dag van het Alarmnummer 112. Deze dag is in het leven geroepen om mensen er bewust van te maken dat het noodnummer 112 in alle EU-lidstaten bereikbaar is voor hulp in levensbedreigende situaties. In het geval van zorg, gaan de mensen indien nodig met de ambulance mee en komen op de Spoedeisende Hulp.

Bij mensen die op de Spoedeisende Hulp komen, is altijd sprake van een acute situatie. “Juist dat spoedeisende karakter maakt dat op deze afdeling geen dag hetzelfde is,” vertelt Mark-Jörg Meijer. Hij werkt als spoedeisende hulp (SEH) arts bij Saxenburgh.

“Vooraf kunnen wij nooit inschatten hoeveel patiënten er met welke klachten komen. Duidelijk is wel dat het altijd om dringende vraag stukken gaat van slachtoffers van een ongeval en van patiënten met acute aandoeningen of verwondingen. Daarvoor zijn er 24 uur per dag SEH-artsen KNMG, huisartsen in opleiding, arts assistenten en SEH-verpleegkundigen aanwezig.”

Complete SEH-zorg
“Als regionaal ziekenhuis zijn wij trots op onze complete Spoedeisende Hulp. Daarmee kunnen wij alle vormen van acute zorg bieden: van het snel en adequaat stabiliseren, onderzoeken, diagnosticeren en behandelen tot het adviseren over het vervolgtraject in het ziekenhuis of thuis. Met onze Spoedeisende Hulp vervullen wij in de regio een belangrijke functie. Wij zijn dicht in de buurt zo dat patiënten na een korte reis- of ambulancetijd meteen de juiste zorg krijgen.”