25 maart 2019

Maart 2019 Darmkankermaand

Maart is internationaal uitgeroepen tot Darmkankermaand. Jaarlijks krijgen meer dan 14.000 Nederlanders de diagnose darmkanker. Saxenburgh onderzoekt mensen waarbij het vermoeden van darmkanker bestaat. De mensen waarbij darmkanker is geconstateerd ondergaan een behandeling. Hoe vroeger darmkanker wordt opgespoord, des te beter het te behandelen is.

In het kader van de Darmkankermaand besteden we deze week extra aandacht aan het onderwerp. We gaan in gesprek met de verschillende behandelaars en nemen u mee in de stappen die doorlopen worden tijdens het traject: van voorbereiding, begeleiding, de operatie en (mogelijke) genezingskans.

Bekijk onze aankondiging hier. Vanaf 26 maart worden 4 artikelen online gepubliceerd. U kunt ze hieronder downloaden. 

Wat doen wij?

Het Röpke-Zweers Ziekenhuis van Saxenburgh behandelt mensen waarbij vermoeden van darmkanker bestaat. Bijvoorbeeld mensen die naar aanleiding van het Bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO) worden doorverwezen omdat er vermoeden van darmkanker bestaat.
De andere patiënten zijn mensen die met klachten over buikpijn, veranderende ontlasting of bloed in de ontlasting naar de huisarts zijn gegaan en daarna door de huisarts worden doorverwezen naar het Röpke-Zweers Ziekenhuis voor onderzoek.

In een reeks van vier artikelen leest u wat u te wachten staat en wat Saxenburgh voor u kan doen. U staat er niet alleen voor.

Stap 1: Darmonderzoek en voorbereiding - Endoscopieverpleegkundige Andrea Schutte
Stap 2: Begeleiding -  Verpleegkundig Specialist Judith Kuper
Stap 3: De operatie - Chirurg Henk Jan Mantel
Stap 4: Chemo - Oncoloog Susan Kemme

Zorgpaden Saxenburgh

De Saxenburgh Groep heeft verschillende zorgpaden, het doel hiervan is het verlenen van patiëntgerichte, veilige en doelmatige zorg. Een zorgpad geeft helderheid over de stappen in het zorgproces; het geeft aan welk traject een patiënt doorloopt en wie op welk moment welke acties onderneemt. Het zorgpad is niet gericht op de individuele patiënt, maar helpt bij het maken en organiseren van de zorgverlening voor een bepaalde groep patiënten. We schetsen een algemeen beeld van het zorgpad Dikkedarmkanker zoals dit in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis is vastgesteld, elke patiënt in het ziekenhuis doorloopt een individueel traject.