29 mei 2019

Jaardocument en jaarrekening 2018: Verder bouwen aan een gezonde organisatie

Het jaar 2018 heeft, evenals het voorgaande jaar, voor de Saxenburgh Groep grotendeels in het teken gestaan van bouwen. De bouw van het nieuwe ziekenhuis is daadwerkelijk van start gegaan en de plannen voor nieuw- en verbouw van ouderenzorglocaties zijn verder uitwerkt.

De financiële positie om de bouwplannen te kunnen realiseren is versterkt, een gezond werkklimaat voor medewerkers is verstevigd. Het opleidingsniveau van een groot aantal medewerkers is verhoogd. De kwaliteit van zorg heeft een nog steviger fundament gekregen en de samenwerkingen binnen de regio zijn verder uitgebouwd.

De Saxenburgh Groep verwacht met haar inspanningen mooie bouwstenen bij te dragen aan een goed leven voor de inwoners van het Vechtdal en Zuidoost Drenthe.

Graag willen wij onze medewerkers, specialisten, vrijwilligers en mantelzorgers danken voor al hun inzet, zorg en kwaliteit voor onze bewoners, patiënten en hun partners.

Het volledige jaardocument en jaarrekening 2018 treft u hier aan: Jaarrekening en jaardocument 

Raad van Bestuur
Wouter van der Kam en Refik Kaplan