27 juni 2019

Elektronisch uitwisselen patiëntgegevens Europees niveau

Tsjechië en Luxemburg hebben de primeur in het uitwisselen van onderdelen van elektronische patiëntendossiers in Europa. De uitwisseling is een van de resultaten van de eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI). Dit is een al langer lopend Europees programma om uitwisseling van medische gegevens over de grens mogelijk te maken.

Namens Saxenburgh neemt kinderarts Karin Zwager deel aan het onlangs gestarte Nederlandse programma PIEZO. Dit programma heeft als doel het binnenhalen van de patiëntsamenvattingen van Europeanen die in Nederland ongeplande zorg nodig hebben. Door gebrek aan informatie en de taalbarrière kan het lastig zijn om snel de juiste behandeling te geven.

Karin Zwager, CMIO van de Saxenburgh: "Gestandaardiseerd uitwisselen van patiëntgegevens op Europees niveau levert een grote bijdrage aan de patiëntveiligheid."


D
eelnemende ziekenhuizen
Aan het programma PIEZO nemen zes ziekenhuizen deel. Het gaat om Erasmus MC, Maastricht UMC+, Spaarne Gasthuis en OLVG Amsterdam. En daarnaast kleinere ziekenhuizen ZorgSaam in Terneuzen en Saxenburgh Groep.