07 oktober 2019

IC’s in de regio delen kennis

Iedereen in Nederland moet kunnen rekenen op de beste intensieve zorg. Regionale ziekenhuizen in Oost Nederland spelen daar op in door meer samen te werken, kennis te delen en elkaar te helpen. Ook voor IC’s geldt: de juiste zorg op de juiste plek.

MONICO staat voor: Midden-Oost Nederlandse Intensieve Care Organisatie. Daarin werken Isala (Zwolle/ Meppel), Gelre (Apeldoorn/Zutphen), Deventer Ziekenhuis, Saxenburgh (Hardenberg), MST (Enschede) en ZGT (Almelo) samen. Dankzij deze samenwerking worden IC-patiënten behandeld in het ziekenhuis met de benodigde expertise. De IC’s van de ziekenhuizen ondersteunen elkaar en biedt door het samenwerkingsverband aan professionals de mogelijkheid om in regionaal verband deskundigheid te bundelen en kennis te delen.

Website
Het afgelopen jaar heeft de vereniging structuur gekregen en recent is de website van MONICO live gegaan (www.monico.online). Regiomanager Lia de Waard: ‘Een mooie stap om onze samenwerking meer zichtbaar te maken.’ De website zal nog worden doorontwikkeld. In de toekomst zullen  professionals via een besloten deel documenten en kennis met elkaar kunnen delen. Voorzitter Huub van de Oever van MONICO: ‘De samenwerking sluit ook goed aan bij de landelijke trend van de juiste zorg op de juiste plek.’ De samenwerking tussen de ziekenhuizen vloeit voort uit de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care zoals vastgesteld door het Zorginstituut.