01 november 2019

Voortzetting reumatologie in Saxenburgh

Saxenburgh beëindigt met ingang van 1 januari 2020 de samenwerking met Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN). Dit centrum heeft de afgelopen periode de reumazorg in ons Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg waargenomen. Mogelijk is door berichtgeving vanuit RZWN de indruk gewekt dat deze zorg binnen ons ziekenhuis per 1 januari 2020 zal stoppen. Dit is echter niet het geval, ook na 1 januari 2020 blijft de reumatologische zorg binnen ons ziekenhuis beschikbaar.

Wij vinden het belangrijk om de zorg voor patiënten met een reumatologische aandoening structureel goed in te richten. Over deze structurele inrichting zijn wij met RZWN niet tot overeenstemming gekomen.

Wij kunnen ons voorstellen, dat er ongerustheid is ontstaan bij ons patiënten door berichten van RZWN. Dat betreuren wij.
Patiënten mogen ervan uitgaan, dat zij ook ná 1 januari 2020 op goede zorg binnen ons ziekenhuis kunnen blijven rekenen. Onze patiënten worden hierover door ons persoonlijk geïnformeerd.