18 november 2019

November - Aandacht voor Prostaatkanker bij Saxenburgh

Luc Roelofs is Uroloog bij Saxenburgh. Hij is gespecialiseerd in oncologie, met name prostaatkanker. Inwoners met (vermoeden van) prostaatkanker zijn bij Saxenburgh in goede handen. Luc Roelofs legt het uit.

“Prostaatkanker komt vaak voor op latere leeftijd, vanaf ongeveer 55 jaar en ouder. Prostaatkanker is een langzaam groeiende kankersoort die pas in een laat stadium klachten geeft. Zowel naar Nederlandse als internationale maatstaven gemeten biedt Saxenburgh een hoog kwaliteitsniveau. We werken samen in het Prostaatcentrum Noord Nederland (PCNN) met Treant, het UMCG, Ommelander ziekenhuis en het Wilhelmina ziekenhuis. Binnen deze groep hebben we alle mogelijkheden op het gebied van diagnostiek en behandeling in huis. We bespreken elke week patiënten in ons multidisciplinair overleg zodat iedere patient volgens de beste standaarden behandeld wordt.

Daarnaast hebben we een het samenwerkingsverband SPONN (Samenwerkende Prostaatcentra Oost- en Noord Nederland) met het MCL (Medisch Centrum Leeuwarden), Isala Zwolle, ZGT Almelo en Rijnstate Arnhem om resultaten van onze operaties te vergelijken en behandelingen te verbeteren. Soms kan een behandeling uitgesteld worden. Dat doen we bij een lichte vorm van prostaatkanker, waarbij patiënten goed onder controle worden gehouden zodat ze nog niet worden blootgesteld aan de eventuele nadelen van een behandeling. De meeste mensen overlijden eerder aan iets anders dan aan prostaatkanker.”

Robot-operaties
Luc heeft zich bekwaamd in robotchirurgie (operaties via de Da Vinci operatierobot), waarbij hij zelf de robot bedient en zeer nauwkeurig kan opereren en de kans op onbedoelde weefselschade wordt verkleind. “Zoals voor elk medisch specialisme geldt ook voor medische robotoperaties een kwaliteitseis. Per centrum moeten meer dan 100 operaties uitgevoerd worden, wij voldoen daar ruim aan. Met ons hoge kwaliteitsniveau van de behandeling van prostaatkanker zijn inwoners bij Saxenburgh in goede handen.”