20 november 2019

Stichting Gezond Coevorden een feit

Bij de notaris de oprichtingsakte van de Stichting Gezond Coevorden ondertekend. De stichting kent drie bestuurders en heeft als belangrijkste doel om de gezondheid van inwoners van de gemeente Coevorden structureel te verbeteren en te bevorderen. Wouter van der Kam, raad van Bestuur Saxenburgh Groep, Annelies Möhlmann, directeur bestuurder van Maatschappelijk Welzijn in Coevorden en huisarts Gerda van der Woude van huisartsenpraktijk Meander zetten vanmiddag hun handtekening onder de akte.

Voorzitter Annelies Möhlman: “Er wordt al enkele jaren op verschillende fronten samengewerkt aan het verbeteren van de gezondheid in onze gemeente. Dat doen we omdat de levensverwachting in delen van de gemeente Coevorden lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Inwoners met een lage opleiding en een laag inkomen leven hier gemiddeld zeven jaar korter. Door de oprichting van deze stichting en de benoeming van dit bestuur kunnen we de samenwerking tussen huisartsen, het maatschappelijk welzijnswerk en de zorginstellingen nog verder versterken en uitbouwen”.

Aantrekkelijk voor zorgverleners

De stichting heeft zich meerdere doelen gesteld. Möhlman: “Naast het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners willen we ook dat zij een betere kwaliteit ervaren wat betreft ondersteuning en zorg. Verder zien we dat de kosten van ondersteuning en zorg toenemen. Die kostengroei willen we verlagen. Tot slot willen we voor zorgverleners aantrekkelijk zijn en het nog aantrekkelijker  maken  om in de gemeente Coevorden te werken en hier ook te blijven. 

Onder één dak

Wethouder Joop Brink is blij met de oprichting van de stichting: “Als gemeente zetten we sterk in op de verbetering van de gezondheid van onze inwoners. Er wordt al goed samengewerkt tussen huisartsen, welzijnswerk en zorginstellingen. Gezondheidscentrum De Veltstroom in Coevorden is daarvan een mooi voorbeeld. Hierin werken huisartsen, medisch specialisten, apothekers en paramedici onder één dak samen aan een gezonde regio. Ik heb er alle vertrouwen in dat er met deze stichting en dit bestuur en nog veel meer moois tot stand komt!”

Adviesraad

Margot Seip is programmamanager voor Gezond Coevorden. Zij doet dat vanuit Proscoop, een regionale adviesorganisatie voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Als programmamanager richt zij zich op het vormen van een goed functionerend netwerk,  waarin de onderlinge samenwerking van alle partijen met enthousiasme wordt gestimuleerd. “Proscoop is externe secretaris voor de organisatie en agendeert onder meer  inspiratiebijeenkomsten, werkgroepen en adviesraadbijeenkomsten.” aldus Margot Seip. De eerst klus waarmee we als stichting aan de slag gaan is het instellen van een adviesraad.