17 januari 2020

Orthopedisch Centrum Vechtdal

Saxenburgh biedt met ingang van 9 januari 2020 orthopedie aan via het Orthopedisch Centrum Vechtdal. Orthopedie houdt zich bezig met afwijkingen van het steun- en bewegingsapparaat, zoals aangeboren of verworven afwijkingen, acute ongevals- en sportletsels. Doordat dit gespecialiseerde orthopediecentrum nog meer armslag heeft, kunnen patiënten sneller, efficiënter (korte wachttijden, betere doorstroming) en nog persoonlijker geholpen worden (patient -centered, doctor-driven).

Met het Orthopedisch Centrum Vechtdal kan Saxenburgh meer nieuwe orthopedische patiënten van binnen en buiten de regio behandelen. Door de focus op orthopedie kan het Orthopedisch Centrum Vechtdal meer regie houden en mensen en middelen doelmatiger inzetten en heeft het meer ruimte om gekwalificeerd en dedicated (nieuw) personeel te werven. Het Orthopedisch Centrum Vechtdal blijft gehuisvest binnen het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en in de toekomst binnen het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum.
Meer informatie staat op de website van het Orthopedisch Centrum Vechtdal, www.ocvechtdal.nl