23 januari 2020

Saxenburgh concentreert crisisopvang dementie

Een crisissituatie voor een oudere met - het vermoeden op - dementie is vaak zeer ingrijpend en beangstigend. Niet alleen voor de oudere zelf, maar ook voor de naaste familie. Bovendien ziet de huisarts zich geplaatst voor steeds grotere inspanningen om toch een oplossing te vinden voor een mens in nood. Om in de regio betere crisisopvang aan thuiswonende mensen met dementie te kunnen bieden, heeft Saxenburgh deze acute zorg geconcentreerd op één afdeling, binnen één ouderenzorglocatie. Afdeling De Esch van Zorgcentrum Clara Feyoena Heem in Hardenberg biedt sinds enkele maanden aan tien tot twaalf cliënten crisisopvang.

Voortaan vindt de crisisopvang van Saxenburgh in principe niet meer versnipperd plaats over de verschillende ouderenzorglocaties van Saxenburgh, maar zoveel mogelijk geconcentreerd op één afdeling, De Esch in Zorgcentrum Clara Feyoena Heem in Hardenberg. Daarmee is deze zorgorganisatie de enige in deze regio. Deze crisis- en observatieafdeling biedt plaats aan tien tot twaalf mensen met (het vermoeden op) dementie èn een acute zorgvraag. De maximale verblijfsduur is drie maanden. Tijdens de opname wordt de cliënt geobserveerd door een team van verschillende zorgprofessionals, zoals specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, verpleegkundige, verzorgende en paramedici. Bij vertrek krijgt de cliënt een passend advies en indicatie mee voor verdere zorg.

“Het concentreren van deze zorg op één afdeling levert voor iedereen voordeel op”, licht wijkmanager Alice Spoor van Saxenburgh Clara Feyoena Heem toe. De cliënt komt in een stabiele situatie en op een passende plek, familie wordt ontzorgd omdat de noodsituatie tijdelijk is opgelost en de huisarts kan een goede oplossing bieden aan een cliënt in nood. Voor onze huidige bewoners is het ook veel prettiger. Crisisopvang op de woonafdeling zorgde voor verstoring van de dagelijkse gang van zaken en daardoor voor extra onrust bij de bewoners. Een duidelijke win-win situatie dus.”
Alice Spoor benadrukt, dat de opvang op afdeling De Esch niet bedoeld is voor mensen met een acute psychiatrische hulpvraag of waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is.
Zij besluit: “Wij denken dat Saxenburgh met deze speciale afdeling voorziet in een grote behoefte in de regio.”