05 februari 2020

8 februari geen verloskundige zorg en operatiebehoeftige zorg in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis

Op zaterdag 8 februari wordt het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum aangesloten op het noodstroomaggregaat van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis.

Doordat dat ziekenhuis dan korte tijd geen back-up van de elektriciteitsvoorziening heeft, sluit Saxenburgh voor die dag:

- vanaf 0:00 uur de verloskundige zorg;

- vanaf 6:00 de SEH voor operatie-behoeftige zorg.

Naar verwachting zal deze sluiting duren tot 16.00 uur of eerder voorbij zijn als de werkzaamheden vlot verlopen. De aansluiting van het Saxenburgh Medisch Centrum op het noodaggregaat van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis is een volgende stap in de eindfase van de bouw van het nieuwe ziekenhuis dat medio 2020 opengaat.

Saxenburgh

Saxenburgh is een zorgnetwerkorganisatie die een volwaardig zorgpakket van basisvoorzieningen in ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg, revalidatie en reactivering aanbiedt. Centraal uitgangspunt is de beste zorg en een waardig leven dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten en cliënten. Saxenburgh organiseert de zorg goed, veilig en dichtbij door middel van een samenhangend aanbod van zorgvoorzieningen. We doen dat samen met onze patiënten/cliënten en regiopartners vanuit eigentijdse inzichten. Zo zet Saxenburgh zich in voor toekomstbestendige zorg en een gezonde regio.