27 februari 2020

Meer geluk in eigen lijf en leven?

Kom op 21 maart tussen 11.00-14.15 uur naar De Veltstroom in Coevorden

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Gezondheid heeft veel invloed op hoe gelukkig iemand zich voelt. Wilt u leren uw het geluk in eigen lijf en leven kunt beïnvloeden? Op 21 maart tussen 11.00-14.145 uur kunt u in verschillende workshops en publiekslezingen ontdekken hoe u dat kunt doen.
Huisarts Jan Willem Ek en interist Ruud Blankenburgh vertellen u er meer over.

Jan Willem Ek is huisarts in Gezondheidscentrum De Veltstroom en licht toe:
“Het gevoel van geluk en gezondheid hangt met elkaar samen. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Iemand kan lichamelijk gezond zijn en zich toch ziek voelen. Omgekeerd kan iemand die lichamelijk ziek is zich toch gezond voelen. Dat zie ik regelmatig in mijn huisartsenpraktijk. Graag willen wij iedereen laten kennismaken met positieve gezondheid. Daarmee kunnen mensen zelf het geluk in hun lijf en leven beïnvloeden.”
Positieve gezondheid is het vermogen van mensen om met de fysieke, geestelijke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. “Soms zijn klachten, zoals buikpijn, diarree of vermoeidheid lichamelijke symptomen van de sores die iemand in zijn leven heeft, bijvoorbeeld financiële zorgen, verlies van baan of doel in het leven of verdriet om verlies van een partner of ouder. Die zorgen veroorzaken wel lichamelijke klachten maar er is geen medische oorzaak, zoals tumor of poliep. Positieve gezondheid is dus niet alleen het gebied van huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals maar van ons allemaal. We moeten op een andere manier met elkaar in gesprek en daarin moeten wij als (huis)artsen het voortouw nemen” zegt internist Ruud Blankenburgh.

 Meer informatie over de workshop en publiekslezingen staat in de flyer.