26 mei 2020

Binnenkort een afspraak? Lees de vragenlijst ‘gezondheidscontrole’

Vanwege Corona hebben wij allerlei maatregelen moeten treffen om de poliklinische zorg in goede banen te leiden. Iedereen die het ziekenhuis en de buitenpoliklinieken bezoekt, ondergaat een noodzakelijke gezondheidscontrole. Deze gezondheidscontrole vindt plaats door middel van een vragenlijst.

Lees de vragenlijst thuis
Voorafgaande aan uw polibezoek is het noodzakelijk thuis de vragenlijst gezondheidscontrole op de dag van de afspraak door te lezen. Heeft u één van de vragen beantwoord met ja, neem dan contact op met de polikliniek/afdeling.
Ook vragen wij u de folder Corona (COVID-19) maatregelen ziekenhuiszorg Saxenburgh door te nemen.

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u op een veilige manier gebruik kunt maken van de voorzieningen in het ziekenhuis. U kunt zonder zorgen komen, mits u zich aan de maatregelen houdt. Samen krijgen we het coronavirus onder controle.


Download hier de vragenlijst >
Download hier de folder ‘Corona maatregelen ziekenhuiszorg Saxenburgh’>