26 juni 2020

Begeleiding van patiënten die worden opgenomen en ontslagen; wat zijn de regels?

Voor het begeleiden van patiënten die worden opgenomen en/of ontslagen gelden de volgende regels.

Klinische verpleegafdelingen - algemeen

  • Maximaal 1 begeleider.

Kinder- en jeugdafdeling

  • Begeleiding door 2 ouders/begeleiders toegestaan. 

Dagbehandeling Snijdend en Beschouwend

  • Patiënten komen en gaan zoveel mogelijk zonder begeleiding.
  • Uitsluitend indien noodzakelijk, maximaal 1 begeleider bij halen/brengen naar de afdeling.
  • Verblijf begeleider uitsluitend toegestaan in overleg met verpleging.
  • Na operatie, oogbehandeling, geheugentraject of endoscopie MOET 1 begeleider patiënt ophalen. 

Dagbehandeling kind

  • Verblijf 1 ouder/begeleider toegestaan.

Spoedeisende Hulp

  • Per patiënt 1 begeleider toegestaan.


Het beleid voor begeleiding van polikliniekpatiënten is ongewijzigd en kunt u hier vinden.