03 augustus 2020

Nog 7 weken tot de verhuizing: Acuut Centrum

Snelle juiste zorg op het moment dat iemand er plotseling slecht aan toe is, is van levensbelang.

Met het Acuut Centrum in het Saxenburgh Medisch Centrum kunnen we die snelle juiste zorg bieden.
De Spoedeisende hulp (SEH), Huisartsenpost (HAP), Intensive Care/CCU met Eerste harthulp (EHH) en bewaakte Acute Stroke unit zijn één afdeling. Patiënten met wie het plotseling slecht gaat, komen direct op de juiste plek.  

SEH-arts Mark Jörg Meijer en teammanager Arjan Bisschop leggen het samen uit. "Patiënten met hartklachten gaan snel naar de Eerste harthulp, waar verdere diagnostisering en behandeling kan plaatsvinden. We ondersteunen elkaar en schieten elkaar te hulp zodat patiënten sneller geholpen zijn. Instabiele patiënten kunnen door de artsen van de SEH en de IC en de SEH verpleegkundigen samen met de IC verpleegkundigen opgevangen worden, hierdoor zijn er minder overdrachtsmomenten nodig en kan de behandeling efficiënter verlopen. Bij drukte kunnen SEH en IC elkaar helpen zodat patiënten eerder geholpen zijn. Een huisarts kan makkelijk een arts van de SEH raadplegen waardoor de patiënt soms niet naar de SEH hoeft en eerder naar huis kan. Als het druk is bij de HAP en rustig bij de SEH, kan een arts van de SEH eventueel bijspringen bv door hechtwonden te hechten en te verzorgen. We zijn blij dat we de inwoners van Hardenberg en wijde omgeving, deze samengebundelde acute zorg kunnen bieden. Voor zover ik weet, zijn we hiermee uniek in Nederland.”