10 oktober 2020

10 oktober Dag van de Palliatieve Zorg

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en niet meer behandeld kunnen worden om te genezen is er zorg om deze laatste fase van leven zo prettig mogelijk te leven. Dat is palliatieve zorg. 10 oktober is het internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Van 9 tot en met 12 oktober vertellen teamleden van het Consultteam Palliatieve zorg over hun werk.

Als u ongeneeslijk bent zijn en niet meer kunt genezen kunt u - en uw naasten - ondersteuning krijgen van het  Consultteam Palliatieve Zorg ondersteunen om samen deze levensfase zo prettig mogelijk te leven. De laatste fase van leven kan weken, maanden en zelfs jaren duren. Dat is kostbare tijd. Wat zou u dan nog willen?

Het Consultteam Palliatieve Zorg is er voor u. Wat u van dit team kunt verwachten is:

  • Adequate behandeling van lichamelijke klachten zoals pijn en andere symptomen bijvoorbeeld kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, obstipatie of buikvocht.
  • Ondersteuning bij psychosociale zorgen en problemen in alle fasen van een ernstige, levensbedreigende ziekte.
  • Ondersteuning bij existentiële, levens- en spirituele vragen of problemen.
  • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan met behandeling  of afzien van behandelingen en desgewenst bij het maken van een wilsverklaring.
  • Ondersteuning bij het afsluiten van het leven en waardig sterven en bij rouw en verdriet.
  • Begeleiding voor uw partner en/of uw kinderen.
  • Informatie over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospicevoorzieningen
    of andere instellingen.
  • Een goede samenwerking met andere hulpverleners zoals huisarts en thuiszorg.

Het Consultteam Palliatieve Zorg van Saxenburgh bestaat uit:
- Melissa Schuurman, verpleegkundige
- Lidian Neurink, verpleegkundig specialist oncologie/ palliatieve zorg
- Wim van As, huisarts
- Margriet Schlepers, verpleegkundig specialist
- Susan Kemme, internist-oncoloog
- Rhea Stroes, verpleegkundig consulent
- Lies van Noord, fysiotherapeut
- Lita Jousma, medisch psycholoog,
- Esther Boontje, geestelijk verzorger.

U kunt het Consultteam Palliatieve Zorg elke werkdag bereiken op tel. 523-276843 en via email palliatiefconsultteam@sxb.nl

De folder Palliatieve Zorg vindt u hier: bit.ly/folder_palliatievezorg

Op foto van llinks naar rechts:
Lidian Neurink, Melissa Schuurman, Rhea Stroes, Susan Kemme, Wim van As.
Margriet Schlepers, Lies van Noord, Lita Jousma en Esther Boontje ontbreken op de foto.