15 oktober 2020

Wijksteunpunten gesloten, dagbestedingen blijven open

De Wijksteunpunten verbonden aan Saxenburgh ouderenzorglocaties zijn tot nader order gesloten voor externe bezoekers.

Deze maatregel vloeit voort uit de verplichte horecasluiting per 14 oktober 22.00 uur om verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Geplande activiteiten vervallen. 

De dagbestedingen zijn nog wel open.

Voor de bewoners van onze zorgcentra gelden horecaregels passend bij de mogelijkheden op die locatie en binnen de overheidsmaatregelen.