24 december 2020

Polikliniekafspraak? Kom alleen!

De regels voor begeleiding van patiënten naar de polikliniek zijn onverminderd van kracht.

Kom alleen! Begeleiding is niet toegestaan, tenzij strikt noodzakelijk. Juist nu het aantal coronabesmettingen blijft toenemen, vragen wij een ieder zich hieraan te houden. Wij vragen hiervoor uw begrip.