12 februari 2021

Bezoek geestelijke verzorging zorgcentra

Bezoek van een geestelijk verzorgende aan een patiënt/cliënt is ook in coronatijd mogelijk. Het bezoek kan plaatsvinden overeenkomstig de geldende bezoekregels.

De externe geestelijk verzorgende geldt als één bezoeker. Wij adviseren altijd om een bezoek af te stemmen met de familie.

Bezoek van een geestelijk verzorgende aan een kritieke patiënt/cliënt gaat in overleg met familie en de leiding van de afdeling en vormt een uitzondering op de bezoekregels. Ook de bezoektijden kunnen in dat geval afwijken. Uiteraard dienen wel altijd de juiste beschermende maatregelen toegepast te worden. 

Bezoek van een geestelijk verzorgende van Saxenburgh valt niet onder de bezoekregeling. Dit wordt beschouwd als een consult van een hulpverlener.