16 maart 2021

Bezoekregels ouderenzorg aangepast

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland hebben wij te maken met landelijke, regionale en Saxenburgh afspraken die erop gericht zijn de verspreiding van dit besmettelijke virus zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hebben diverse voorzorgsmaatregelen getroffen om bewoners, bezoekers en medewerkers te beschermen. Vanaf 11 maart is de bezoekregeling aangepast. Deze aanpassing geldt voor alle ouderenzorglocaties.

Voordat u op bezoek gaat, vragen wij u om uw bezoek vooraf te registreren via saxenburgh.boekeenbezoek.nl.  Deze registratie is nodig om bij een besmetting bron- en contactonderzoek door de GGD in te laten stellen.
Bij de ingang van alle ouderenzorglocaties vindt aan de hand van enkele vragen triage (contole) plaats op gezondheidsklachten in relatie tot corona. Triage blijft nodig omdat (nog) niet alle bewoners en medewerkers gevaccineerd zijn.

Bezoek aan afdeling (zonder besmettingen)

  • Per dag zijn maximaal twee bezoekers toegestaan; (ook kinderen tot dertien jaar tellen mee als één bezoeker).
  • Bezoekers (als je niet uit één gezin komt) houden tijdens het bezoek anderhalve meter afstand aan.
  • Bezoekers dragen binnen de locaties standaard een mondneusmasker. Deze wordt verstrekt door Saxenburgh.
  • Het bezoek vindt plaats in het appartement van de bewoner.
  • Tijdens het bezoek is het niet toegestaan om in het restaurant, huiskamer of andere gemeenschappelijke ruimte te verblijven. 
  • Als u een bewoner meeneemt voor een wandeling buiten of voor een bezoekje bij u thuis, dan verzoeken wij u alle coronamaatregelen van de overheid strikt in acht te nemen. 

Wij adviseren u, alvorens op bezoek te gaan, uw bezoek altijd af te stemmen met de eerste contactpersoon van de bewoner.
Mocht er op een locatie een coronabesmetting worden geconstateerd, dan gelden er andere bezoekregels. Zowel het aantal bezoekers als het aantal bezoekmomenten is dan beperkt tot één bezoeker per week. De eerste contactpersoon is hiervan op de hoogte. 

Bezoek aan bewoner in terminale fase
Bezoek aan een bewoner die terminaal is, gaat in overleg met de arts van de betreffende afdeling. Mocht dit bezoek tijdens de avondklok vallen, dan hoeft u geen formulier 'eigen verklaring avondklok' te kunnen overleggen. De overheid beschouwt dit als een calamiteit, waarvoor geen formulier nodig is. 

Huisdieren
Het meenemen van huisdieren (met uitzondering van een hulphond) is niet toegestaan.

Restaurant
Het restaurant en wijksteunpunt blijven tot nader order gesloten.

Avondklok
Zolang de avondklok geldt is bezoek na 21.00 uur niet mogelijk, uitgezonderd bezoek aan een bewoner in de terminale fase.

Bewoners gevaccineerd
Het RIVM geeft het dringende advies - ondanks vaccinatie - dat iedereen zich blijft houden aan de landelijke coronamaatregelen, zoals anderhalve meter afstand, goede handhygiëne en het dragen van een mondneusmasker. De reden hiervoor is dat volgens het RIVM nog steeds onduidelijk is of mensen na vaccinatie het virus nog kunnen overdragen. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Contactberoepen
Bij Saxenburgh hebben vanaf 3 maart de kapper, schoonheidsspecialist en pedicure hun activiteiten weer opgestart voor bewoners binnen onze locaties. Externe klanten kunnen nog geen gebruik maken van deze voorzieiningen.
Voor een afspraak gelden de algemene hygiënemaatregelen. Wanneer de bewoner klachten heeft, positief getest is of in quarantaine zit, dan gaat de afspraak niet door. Daarnaast gelden aanvullende maatregelen:

  • Zowel dienstverlener als bewoner dragen mondneusmasker
  • Er geldt een reserveringsplicht
  • Er vind vooraf een gezondheidscheck plaats

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de desbetreffende locatie.