Afdeling en Polikliniek

Revalidatiegeneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het verbeteren van het functioneren van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat al dan niet in combinatie met hersenletsel. Dit kan worden veroorzaakt door ziekten, aangeboren afwijkingen, een ongeval of door overbelasting. Het doel van de revalidatie is een zo optimaal mogelijk functioneren in de maatschappij en/of (in het geval van kinderen) een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te bereiken.