Word deze mailing niet goed weergegeven? Klik hier om in de browser te bekijken

Vanaf heden verspreidt de Saxenburgh Groep een digitale nieuwsbrief voor verwijzers. Op deze manier brengen wij u graag op de hoogte van actuele zaken en het laatste nieuws. De nieuwsbrief is bedoeld voor huisartsen, medisch specialisten en andere professionals in de eerste en tweede lijn. U kunt zich aan- of afmelden via onze website of door onderaan deze nieuwsbrief op hier afmelden te klikken.

Bekijk onze website
Melding doorgeven

Project BART

Project BART

Op 12 september 2016 hebben alle huisartsen in het werkgebied van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis een email ontvangen met informatie over het BART-project: Bewegen bij Artrose. BART is een pilot, die start in Coevorden en Hardenberg. Bij succes zal het ook in andere regio`s worden gestart. Meer informatie over de verwijzing naar BART in ZorgDomein vindt u onder ‘ZorgDomein - zorgaanbod nieuws’.

Poliklinische Revalidatie Coevorden

Poliklinische Revalidatie Coevorden

In Coevorden is dichtbij huis revalideren voor inwoners weer mogelijk. De Saxenburgh Groep biedt revalidatiezorg aan in het Zorgcentrum en Dagziekenhuis Aleida Kramer; niet als tijdelijke opname, wel als poliklinische behandeling. Het poliklinisch spreekuur met verschillende oefenfaciliteiten staat in Coevorden tot hun beschikking. De revalidatiearts houdt ook spreekuur op de polikliniek in Coevorden voor mensen die via de huisarts worden doorverwezen.


Verruiming openingtijden Dialysecentrum

Verruiming openingtijden Dialysecentrum

Met ingang van 5 september 2016 is Dialysecentrum Hardenberg zes dagen per week geopend. De verruiming is mogelijk vanwege het groeiend aanbod van dialysecliënten.


Start Schouderpoli

Vanaf 31 oktober 2016 starten we in Hardenberg en Coevorden met een schouderpoli. Deze schouderpoli bestaat  uit een multidisciplinair team bestaande uit een orthopedisch chirurg, revalidatiearts, physician assistant en een fysiotherapeut. Het doel van deze samenwerking is om vanuit verschillende invalshoeken naar klachten te kijken en zo te komen tot een gericht behandelplan en/of advies. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit het ‘one- stop- shop’ principe waarbij de patiënt op 1 dag(deel) door verschillende disciplines gezien zal worden en ook direct, waar nodig, aanvullend onderzoek gedaan wordt in de vorm van een echo. Als huisarts kunt u patiënten verwijzen naar deze poli. In ZorgDomein staat een viertal vragen die we graag beantwoord willen zien om zo een gerichte afspraak te kunnen sturen naar de patiënt. Middels deze multidisciplinaire aanpak hopen we patiënten sneller en effectiever te kunnen helpen. Meer informatie over de verwijzing naar de Schouderpoli in Zorgdomein vindt u onder 'Zorgdomein- Zorgaanbodnieuws'.


ECG ondersteuning Ommen

ECG ondersteuning Ommen

Op onderstaande data is er ECG ondersteuning in Ommen.

  • maandag 24 oktober 2016
  • woensdag 26 oktober 2016
  • maandag 31 oktober 2016
  • maandag 7 november 2016
  • dinsdag 8 november 2016
  • donderdag 10 november 2016

Zorgdomein - toegangstijd

Zorgdomein - toegangstijd

Wees u ervan bewust dat de getoonde toegangstijd in Zorgdomein een indicatie is. Indien een patiënt een afspraak wil bij een specifieke specialist kan de toegangstijd anders zijn.

Zorgdomein- Zorgaanbodnieuws
Klik op onderstaande link voor de verwijzing in Zorgdomein naar de Schouderpoli of BART.

Lees verder

Kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde

Lees meer over de gedragsproblemen/adhd zorg, de incontinentiepoli waarbinnen mictie en defaecatieproblemen serieus worden genomen en goede begeleiding krijgen. De kinderlongpoli waar een multidisciplinair team kijkt hoe er verbetering te behalen valt op het thuisfront of op school, onze Kinderdiabeteszorg en de verwijzing van kinderen onder de 18 naar de SEH.

Lees verder

Medisch Specialisten

Vertrokken naar elders per 1 oktober 2016:

  • R.N. Denham, cardioloog
  • Mevr. A.M. Wennemers, reumatoloog