Zorgkosten en vergoedingen

Zorgkosten en vergoedingen, hoe zit dat?

Voor zorg in een instelling
Voor zorg in een instelling betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int deze eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen, uw indicatie en uw persoonlijke situatie.
Bij opname binnen de locaties van de Saxenburgh informeert een cliëntadviseur van Zorgcontact u over aanvullende kosten (bijvoorbeeld waskosten) en verzekeringen.

Voor zorg die geboden wordt door Saxenburgh Thuis
Verpleging en verzorging thuis worden vanuit de zorgverzekering vergoed. Hieraan is geen eigen bijdrage verbonden.
Huishoudelijke ondersteuning wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hiervoor betaalt u een vaste eigen bijdrage.
De wijkverpleegkundige van Saxenburgh Thuis kan u hierover verder informeren.
Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie CAK en Zorgcontact
Voor informatie over de eigen bijdrage die het CAK berekent en int: www.hetcak.nl ook kunt u het gratis informatienummer 0800-0087 bellen. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.

Via Zorgcontact 0523-276670, kunt u een brochure van het CAK opvragen of hieronder de folder downloaden.

Meer informatie over de veranderingen m.b.t. ziekenhuiszorg kunt u daarnaast vinden op de website van Zorgwijzer.