Wachttijden Ouderenzorg

De wachtlijst is opgebouwd uit wachtenden voor intramuraal wonen in een zorginstelling. Alle wachtenden op de lijst zijn in het bezit van een verblijfsindicatie voor de Wet Langdurige Zorg.

Wonen zonder verblijfsindicatie

Saxenburgh biedt ook de mogelijkheid om te wonen zonder een verblijfsindicatie. Bijvoorbeeld in de zogenaamde aanleunwoningen of 55+ woningen. Afhankelijk van de locatie dient u hiervoor in een aantal gevallen te beschikken over een indicatie zoals de Zorgverzekeringswet dit voorschrijft (voorheen thuiszorg- of functiegerichte indicaties genoemd). Deze wachtenden zijn niet opgenomen in deze publicatie.

Wachttijd

Het aantal wachtenden op deze wachtlijst zegt niet altijd iets over de wachttijd. Saxenburgh hanteert hierbij het voorschrift zorgtoewijzing van het Zorgkantoor. Wachttijden zijn afhankelijk van het vrijkomen van appartementen in relatie tot het aantal aanvragen wachtenden op de wachtlijst. De persoonlijke situatie en wensen van de cliënt spelen hierbij ook een rol. Een precieze wachttijd is dan ook lastig aan te geven.

Wanneer er geen plaats is op de locatie van voorkeur, is er de mogelijkheid, om tijdelijk te overbruggen, binnen de Saxenburgh Groep.

Crisisopvang

Saxenburgh beschikt over twee crisisbedden waarvan, indien voldaan wordt aan de opnamevoorwaarden, direct gebruik kan worden gemaakt.

Informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden en duur van de wachtlijst kunt u contact opnemen met Zorgcontact, tel: 0523-276670.