Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website www.sxb.nl, eigendom van de Saxenburgh Groep. 

Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer. De verwerking van de gegevens op www.sxb.nl en de totstandkoming van het deel Ouderenzorg is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Het aanbod aan informatie is samengesteld op basis van openbare informatiebronnen. De Saxenburgh Groep is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via www.sxb.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.