Huisregels Ouderenzorg

Wonen binnen Saxenburgh betekent: zoveel mogelijk autonomie, het behouden van relaties, het stimuleren van participatie, het bieden van structuur, optimale gezondheid en een veilige woon- en leefomgeving. Wij willen onze cliënt zoveel mogelijk vrij laten in hoe hij/zij woont en leeft, maar er zijn een aantal algemene organisatorische, regels die voor alle cliënten gelden.

Klik hier voor een overzicht van onze huisregels die van toepassing zijn voor alle locaties in de Ouderenzorg van Saxenburgh. Als bijlage vindt u de huisregels voor de BOPZ-afdelingen.