Casemanagement Dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte voor alle betrokkenen en roept veel vragen op. Met hulp van naasten en professionele begeleiding kan de persoon met dementie zo lang en goed mogelijk in de eigen woonomgeving blijven wonen.

Naast wijkverpleging ook specialist verpleging dementie

Een casemanager dementie van Saxenburgh Thuis is een speciaal opgeleide verpleegkundige die begeleiding biedt aan de persoon met dementie en de mantelzorger(s). Ondersteuning van mantelzorger(s), meestal partner en kinderen is essentieel. Met de casemanager krijgen zij en de dementerende een vast aanspreekpunt. De hulp kan al starten als er sprake is van een zogenaamd niet-pluis gevoel, dus als er nog geen diagnose is gesteld. Om een casemanager dementie in te schakelen is geen verwijzing nodig.

De casemanager ondersteunt bij het vinden van de weg in wet, regels en zorgmogelijkheden

De casemanager dementie biedt naast begeleiding in het diagnosetraject, informatie geven over de ziekte en de gevolgen ook emotionele ondersteuning. Naast begeleiding en informatie helpt de casemanager bij het vinden van de weg in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden. 

De rol van de casemanager dementie is zeer divers

Naast begeleiding, informatie en ondersteuning kan de casemanager ook een rol spelen bij dagbesteding, ontzorgen van de mantelzorger(s) (respijtzorg), verzorging en verpleging thuis.
De casemanager dementie overlegt (alleen met uw toestemming) indien nodig met de huisarts en andere zorgverleners. Denk aan de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, logopedist, fysiotherapeut en EDOMAH therapeut (Ergotherapie bij Dementie voor Ouderen en Mantelzorgers Aan Huis).

Waar levert Saxenburgh deze zorg?

De casemanagers dementie van Saxenburgh Thuis zijn aangesloten bij het Netwerk dementie Noord-Oost Overijssel en leveren deze specialistische zorg in Gramsbergen, Hardenberg en Ommen.

Vragen? Of deze zorg willen aanvragen?

Mocht u vragen hebben of casemanagement dementie willen aanvragen dan kunt u mailen naar: CMdementie@sxb.nl

Casemanagement Dementie is een zorgdienst uit het totaal pakket van zorgdiensten van Saxenburgh Thuis, wilt u meer weten over deze diensten klik dan hier

Bent u huisarts?

Via zorgdomein kunt u een verwijzing doen voor casemanagement dementie.