Cliëntenvertrouwenspersoon

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u. In alle vertrouwen denkt de cliëntenvertrouwenspersoon met u mee bij een oplossing van uw vraagstuk met betrekking tot onvrijwillige zorg.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang is sinds 1 januari 2020 van kracht. De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, niet anders kan. De Wet zorg en dwang geldt voor instellingen, zorg thuis, kleinschalige woonvormen en dagbesteding. Een onderdeel van deze wet is de inzet van een cliëntenvertrouwenspersoon.

Waarbij kunt u de hulp van een cliëntenvertrouwenspersoon gebruiken?

In het geval u het niet eens bent met de ingezette onvrijwillige zorg, kunt u dit vertrouwelijk bespreken met de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De cliëntenvertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak om cliënten en hun vertegenwoordigers op hun verzoek te adviseren en bij te staan.

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang?

  • Bezoeken van zorglocaties
  • Informeren omtrent de Wet zorg en dwang
  • Signaleren van tekortkomingen met betrekking tot de (gevolgde) procedures
  • Ondersteunen bij het indienen van klachten

Bereikbaarheid cliëntenvertrouwenspersoon

Voor de provincie Drenthe worden de taken van de cliëntenvertrouwenspersoon uitgevoerd door Expertisecentrum Quasir, voor de provincie Overijssel worden de taken uitgevoerd door Het LSR (Landelijk steunpunt voor (mede)zeggenschap).

In het geval u in contact wilt komen met een van de cliëntenvertrouwenspersonen, kunt u rechtstreeks contact opnemen.