Zorgleefplan

Binnen de ouderenzorg van Saxenburgh werken we met het Zorgleefplan. Het zorgleefplan helpt ons om de cliënt zo te ondersteunen dat het leven (ondanks ziekte of handicap) zoveel mogelijk voortgezet kan worden op een manier die voor een ieder wenselijk is.

Het Zorgleefplan

In het zorgleefplan kan worden aangegeven welke verzorging of behandeling voor iedere cliënt gewenst/ of het beste wordt geacht. Het zorgleefplan wordt samen met de cliënt of zijn/haar contactpersoon en het behandelteam opgesteld. De arts bepaalt uiteindelijk of dit ook daadwerkelijk het beste voor de cliënt is. Om dit plan up-to-date te houden wordt het Zorgleefplan regelmatig met de cliënt en familie besproken. Wilt u graag meer informatie over het Zorgleefplan, dan kunt u dit aanvragen bij de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende die op de afdeling aanwezig is. Zij zorgt er dan voor dat de specialist ouderengeneeskunde u op de hoogte brengt.

Behandelteam
Het behandelteam bestaat uit de arts, psycholoog, maatschappelijk werker, ziekenverzorgende, fysiotherapeut, caesartherapeut, ergotherapeut, logopedist. Daarnaast is er een (acitviteiten)coördinator vanuit het wijksteunpunt en geestelijke verzorger aanwezig. Samen zorgen zij voor een behandeling op maat. Het verloop van deze behandeling wordt in overleg met de cliënt of de familie hiervan bepaalt.

Eerst Verantwoordelijke Verzorgende
De Eerst Verantwoordelijke verzorgende noemen we ook wel EVV. Dit is voor de cliënt het eerste aanspreekpunt. De EVV zorgt ervoor dat het zorgdossier bijgehouden wordt en dat de gemaakte afspraken in dit plan ook nagekomen worden. De EVV regelt het hele zorgproces om de cliënt heen en staat altijd voor de cliënt klaar.