Wachtlijst

De wachtlijst is opgebouwd uit wachtenden voor intramuraal wonen in een zorginstelling. Alle wachtenden op de lijst zijn in het bezit van een verblijfsindicatie voor de Wet Langdurige Zorg.

Wachtlijst

Dit is de wachtlijst van locaties, waar wonen met een WLZ indicatie mogelijk is.

Actuele stand wachtlijst care d.d. 05-01-2021

Locatie
Wachtenden            
Locatie      
 Wachtenden            

Aleida Kramer PG

5

Oostloorn VZH

27

Clara Feyoena Heem Somatiek

6 Oostloorn PG-Unit

18

Clara Feyoena Heem PG

7 Overlaat

3

De Bekke

1

Schoutenhof PG-Unit

12

Gramsberger State

0

Weerdje

0

Jonkerlaan

0

Welgelegen VZH 17

Meander PG-Unit

14

Welgelegen PG-Unit 6

't Vlierhuis

8

   

Nijenhaghen Somatiek

7

 

 

Oldenhaghen

11