Geestelijke Verzorging

Leven in een zorgcentrum, omgaan met beperkingen, het kan veel vragen met zich meebrengen. Vragen over wat het leven u tot nu toe gebracht heeft, vragen over uw toekomst, vragen op het gebied van zingeving en geloof.

Aanwezig zijn en aandacht hebben voor mensen en hun levensverhaal is voor een geestelijk verzorger essentieel. De geestelijk verzorger is er voor iedereen, ongeacht uw levensbeschouwelijke achtergrond. Met een geestelijk verzorger kunt u in vrijheid en vertrouwen spreken over wat u ten diepste bezighoudt.  Het kan hierbij gaan om individuele begeleiding of om groepsbegeleiding. Familie en naasten kunnen ook terecht voor ondersteuning.

Vieringen
In samenwerking met de verschillende kerken en geloofsgenootschappen worden er binnen Saxenburgh verschillende vieringen gehouden. Informatie hierover is per locatie beschikbaar. De vieringen hebben een open karakter en iedereen is welkom.

Meinie Veenstra
Geestelijk Verzorger
Saxenburgh
Telefonisch bereikbaar via de receptie van het Saxenburgh Medisch Centrum 0523 27 6000
m.veenstra@sxb.nl 

werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag