De Meander

Midden in het centrum van Hardenberg staat de Meander. Dit sfeervolle appartementengebouw is gebouwd rondom een gezellige binnentuin waarvan de bewoners gebruik kunnen maken.

De Saxenburgh Groep biedt binnen de Meander 2 groepswoningen (kleinschalig wonen) voor ouderen met dementiёle problematiek. Het aanbod is gericht op het bevorderen van de eigen regie, zelfredzaamheid, zelfontplooiing en deelname aan de maatschappij van alle inwoners van de woonservicezone en de zorgvragers in het bijzonder.

Op de begane grond bevinden zich een buurtkamer en een dagvoorziening van de Saxenburgh Groep. Op de bovenste verdieping van de Meander bevindt zich een kleinschalige woonvorm van de Saxenburgh Groep, die plaats biedt aan 13 cliënten die te maken hebben met psychogeriatrische problematiek. De clienten van de Meander wonen samen in een groepswoning.

De omgeving is huiselijk en herkenbaar. Door de beperkte schaal komt de individuele bewoner beter tot zijn/haar recht en kan zich thuis voelen in zijn/haar eigen huis. Binnen het huis speelt zich het dagelijks leven af: Een gezamenlijke huiskamer waar gekookt wordt, gegeten en van waaruit boodschappen worden gedaan.

Zorgaanbod

Agenda