Marsch Kruserbrink

Marsch Kruserbrink is een woonservicezone waarbinnen meerdere zorg- en welzijnsvoorzieningen van diverse organisaties samenwerken. Zorglocaties de Meander, de Bekke en de Overlaat van de Saxenburgh Groep zijn hier onderdeel van.

Het aanbod is gericht op het bevorderen van de eigen regie, zelfredzaamheid, zelfontplooiing en deelname aan de maatschappij van alle inwoners van de woonservicezone en de zorgvragers in het bijzonder. Deze onderdelen worden apart toegelicht onder de kopjes: de Meander, de Bekke en de Overlaat.

Bekijk de visie op Ouderenzorg; Locatietypering Marsch Kruserbrink 2016 hier.

Zorgaanbod

Agenda