De Schoutenhof

De Schoutenhof ligt in woonwijk de Marslanden in Hardenberg. De Marslanden is een nieuwbouwwijk en ligt ten noorden van de N34 en breidt zich uit richting Collendoorn. De Schoutenhof is een appartementencomplex met 50 appartementen onderverdeeld in Schoutenhof 1 en 2.

Bekijk de video van De Schoutenhof >

Van de 50 appartementen worden er 22 verhuurd door Woningbouwvereniging Beter Wonen Vechtdal. Bewoners van de seniorenappartementen kunnen een beroep doen op zorgondersteuning en service diensten van de Saxenburgh Groep. De overige 28 appartementen zijn in beheer van de Saxenburgh Groep zelf en zijn ingericht voor psychogeriatrische cliënten (dementiezorg). De Saxenburgh Groep verzorgt zes dagen per week, met uitzondering van zondag, groepsbegeleiding psychogeriatrie binnen de Schoutenhof.

Behalve woon- en zorgfunctie, heeft de Schoutenhof ook de functie van wijksteunpunt, een ontmoetingsplek voor cliënten van het woon-zorgcomplex en de mensen uit de buurt. Samen iets eten of drinken, de krant lezen, praatje maken, een activiteit ondernemen, als vrijwilliger meewerken, het kan hier allemaal. In samenspraak en samenwerking met de buurt wordt het wijksteunpunt verder vormgegeven.

Bekijk de visie op Ouderenzorg; Locatietypering De Schoutenhof 2016 hier.

Zorgaanbod

Ziektebeelden