Nijenhaghen

Zorgcentrum Nijenhaghen is een woon-zorgcomplex en is gelegen in een rustige groene wijk, op de grens van de woonwijken de Dante en de Laarakkers.

Bekijk de video Nijenhagen>

Zorgcentrum Nijenhaghen kent 79 appartementen, waarvan 24 zorgappartementen verhuurd worden door de Saxenburgh Groep als 55+ woningen en woningen met zorg. Binnen de zorgappartementen wordt 24-uurs zorg geboden aan cliënten met lichamelijke beperkingen. De overige appartementen worden verhuurd via woningbouwvereniging De Veste.  De zorgappartementen bestaan uit een woon- en slaapkamer, een keukentje, hal, badkamer en een berging. Het appartement kan naar eigen keuze worden ingericht. Dit gebeurt door een team van enthousiaste medewerkers en vrijwilligers. Cliënten worden in staat gesteld de eigen levensstijl zoveel mogelijk te behouden. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor Zorg Thuis in de wijk.

Nijenhaghen kent daarnaast een dagbegeleidingsgroep. De begeleidingsgroep is gericht op het herstel, behoud en activering van uw lichamelijke, psychische en/of sociale functies. Deze groep is vier dagen in de week van 09.30 tot en met 15.45 uur geopend. Dit kan in de vorm van verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke zorg.

Behalve een woon- en zorgfunctie heeft de Nijenhaghen een functie als wijksteunpunt. Wijksteunpunt Nijenhaghen is een ontmoetingsplaats voor de bewoners van Nijenhaghen en de buurtbewoners uit de omliggende wijken.

Bekijk de visie op Ouderenzorg; Locatietypering Nijenhaghen 2016 hier.

Zorgaanbod