't Vlierhuis

Zorglocatie 't Vlierhuis ligt in de wijk Alteveer in Ommen, aan de rand van een nieuwbouwwijk. Op deze locatie wonen cliënten met cognitieve problemen, dit kan bijvoorbeeld geheugenverlies zijn.

Bekijk de video van 't Vlierhuis >

Uitgangspunt van de zorg- en dienstverlening in 't Vlierhuis is de individuele cliënt. Binnen 't Vlierhuis staat het individuele zorgleefplan centraal. Hierin staat precies vermeld welke verzorging en behandeling u als cliënt krijgt. Dit zorgleefplan wordt kort na de opname opgesteld door de Eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV-er) in samenwerking met u of uw contactpersoon. De specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het zorgplan.

Bij het vaststellen van de zorgbehoefte wordt rekening gehouden met de eigen mogelijkheden; eigen gewoonten en levensgeschiedenis van de cliënt en de mogelijkheden die de organisatie kan bieden. Er is aandacht voor zowel de psychogeriatrische, lichamelijke en sociale/levensbeschouwelijke behoeften van de cliënten alsmede de fysieke leefomgeving. Na overleg wordt de zorg- en dienstverlening op een methodische wijze en multidisciplinair uitgevoerd door deskundige en gemotiveerde medewerkers.

Behalve woonfunctie, heeft 't Vlierhuis ook de functie van wijksteunpunt.

Bekijk de visie op Ouderenzorg; Locatietypering 't Vlierhuis 2016 hier.

Zorgaanbod

Ziektebeelden