Mantelzorgbeleid

Het beleid van Saxenburgh is erop gericht dat ondersteuning van mantelzorgers en de werkzaamheden van professionele zorgverleners elkaar aanvullen. Dit om ten goede te komen aan zowel kwaliteit van leven van de cliënt, als aan het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg.

Medewerkers nemen geen zorg of behandeling over die cliënten zelf of met inzet van hun mantelzorgers zelf kunnen. Voorwaarde hiervoor is een goede samenwerking: medewerkers schatten de waarde van de ondersteuning door mantelzorgers op juiste wijze in, gaan respectvol en invoelend met de mantelzorgers om. De medewerkers zorgen ervoor dat de mantelzorgers de professionele verantwoordelijkheden van de medewerkers kennen en respecteren.

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de cliënt en verdienen ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van hun zorg- en ondersteuningstaken. Daarnaast verandert de samenleving, de overheid treedt verder terug en cliënten moeten vaker een beroep doen op hun eigen netwerk. Saxenburgh heeft een beleid ontwikkeld waarbij mantelzorg en professionele zorg wordt afgestemd en elkaar aanvult, o.a. door wederzijds de verschillende perspectieven en rollen duidelijk te maken.