Samen voelt beter

Ouder worden gaat vaak gepaard met veranderingen in gezondheid die invloed hebben op de zelfredzaamheid. Veel ouderen vinden het steeds moeilijker om alleen thuis voor zichzelf ( en hun partner) te blijven zorgen.


Saxenburgh Thuis

U wilt graag thuis blijven wonen, maar u kunt niet meer alles zelf? Of wordt de zorg voor uw naaste u teveel? Saxenburgh Thuis is een volledig zorgpakket en biedt met vaste wijkteams van verpleegkundigen en verzorgenden professionele zorg en ondersteuning. Naast het volledige pakket kunt u ook losse diensten afnemen. U kunt denken aan huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging, waaronder ook de casemanager dementie, maar ook aan personenalarmering of specialistische wondzorg in samenwerking met het ziekenhuis. Onze wijkverpleegkundige kan vrijblijvend een huisbezoek aan u afleggen.

Deeltijdzorg

Om verschillende redenen kan uw behoefte aan ondersteuning of zorg, tijdelijk of permanent toenemen. De Saxenburgh Groep biedt een aantal vormen van Deeltijdzorg aan die daarin kunnen voorzien. Bijvoorbeeld Dagbesteding, hier is het mogelijk om gedurende een langere periode enkele dagdelen per week hulp te krijgen bij de invulling van de dagactiviteiten.

Wonen in een seniorenwoning

Wonen in een Seniorenwoning is zelfstandig wonen in een mooi wooncomplex met alle voorzieningen en zorg om de hoek. Dat geeft een veilig gevoel terwijl u toch uw eigen leven blijft leiden. Voor Wonen in een Seniorenwoning geldt dat u een woning huurt via Beter Wonen en hier zelfstandig woont. De Saxenburgh Groep biedt ondersteuning en bemiddeling via de volgende onderdelen van het zorgpakket.

Wonen met zorg

Er kan een dag komen dat zelfstandig wonen niet meer mogelijk is. Ook dan blijft het belangrijk dat u zich veilig en comfortabel voelt in een prettige woonomgeving. In alle Wonen-met-Zorgcentra van Saxenburgh zijn uw ondersteunde zelfstandigheid en uw eigen keuzes de belangrijkste uitgangspunten. Het is aan u van welke diensten u gebruik wilt maken.