Beroerte

Bij een beroerte wordt de bloedvoorzieningen van je hersenen onderbroken. Van een cerebrovasculair accident (CVA) wordt gesproken als er in een bloedvat in de hersenen een afsluiting is (herseninfarct) of als een bloedvat lekt (hersenbloeding). In beide gevallen krijgen bepaalde hersencellen te weinig bloed en functioneren daardoor niet naar behoren. Omdat een deel van de hersenen geen bloed krijgt, functioneren de hersenen niet meer optimaal. 80% van de beroertes is een herseninfarct. Dit is een bloedstolsel in een slagader waardoor een deel van de hersenen geen bloed en dus geen zuurstof krijgt.

Uw gezondheid

Een CVA wordt ook wel een beroerte, stroke of attaque genoemd. Een CVA ontstaat in 80 procent van de gevallen door een herseninfarct en in 20 procent van de gevallen door een bloeding. Ongeveer 75% van de mensen die een CVA krijgt, is 65 jaar of ouder. De Saxenburgh Groep heeft diverse mogelijkheden om ondersteuning te bieden op de manier die het beste past bij de specifieke zorgbehoefte. Voor meer algemene informatie over beroertes verwijzen wij u graag door naar de kennisbank van patiëntenfederatie NPCF